Wikipedia Nedir? Neden ?nemlidir? Ona G?venebilir Miyiz?

BLOG

Wikipedia Nedir? Neden ?nemlidir? Ona G?venebilir Miyiz?

Wikipedia, modern teknoloji ve internet tarihinin g?rd??? en ilgin?, en ba?ar?l?, en ??retici giri?imlerinden birisidir. Bu videomuzda, Wikipedia’ya say?lar ve makalelerle bir bak?? ataca??z.

?yi seyirler!

***

Yeni videolar?m?za ve Evrim A?ac? ile yan olu?umlar?n?n d?zenli harcamalar?na maddi destekte bulunmak i?in Patreon ?zerinden bizi destekleyebilirsiniz: http://www.patreon.com/evrimagaci

Patreon’un nas?l ?al??t???n? merak ediyorsan?z veya nas?l kullanaca??n?zdan emin de?ilseniz: http://www.evrimagaci.org/fotograf/48/7230

Video anlat?m i?in: https://youtu.be/yU0VT4Bt7RM

Paypal ?zerinden destek olmak i?in: http://www.evrimagaci.org/fotograf/48/4105

IBAN kullanarak bir banka arac?l???yla ba???ta bulunmak isterseniz, gerekli bilgileri edinmek i?in l?tfen evrimagaci@gmail.com adresinden bize ula??n?z.